НУ Христо Ботев

НУ Христо Ботев

  • Category: Education
  • Release Date: 2019-07-26
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 26.12 MB
  • Developer: Tsvetelin Goranov
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

Начално училище „Христо Ботев“ е създадено през 1932 г. В него се обучават ученици в начална степен на основното образование. Мисия: Възпитание и обучение според Държавните образователни изисквания и стандартите на ЕС в духа на демократическите ценности. Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот. Основна цел: Утвърждаване на НУ „Христо Ботев“ като духовно огнище, способно да формира у учениците национална и творчески добродетели при подготовката им за социализация и продължаването на образованието им към по-горна степен. Философия: Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата да изживеят спокойно и пълноценно своето детство, да се подготвят за продължаване на образованието си през следващите етапи и за предизвикателствата на XXI век. Да създава позитивна среда, адекватна на интересите, очакванията и потребностите на децата Да осигурява на децата условия за придобиване на научни, практически, емоционални и нравствени умения и отговорности, за да навлязат уверено и успешно в демократичното общество Да изгражда, развива и усъвършенства навика за „учене през целия живот“ върху основата за толерантност, уважение на другия и другостта и демократични принципи и норми Да зачита индивидуалността и да стимулира общуването и сътрудничеството между участниците в учебно-възпитателния процес /УВП/.

Screenshots

keyboard_arrow_up